lunes, 8 de diciembre de 2014

TIC en Educació Infantil: Metodologia a l’aula

TIC a l'aula: canvis a divers nivells: espai, rols, metodologia, etc.

Ja hem parlat dels beneficis que comporten les TIC a la societat en general i a l’Educació, en la formació de les persones al llarg de tota la vida durant totes les entrades sota aquesta mateixa etiqueta, de les lleis educatives referents a les TIC i una mica més enllà, del nivell de concreció de centre.

Tot això està prou bé, però encara podem concretar una mica més, dins l’aula. Perquè no es tracta només de ficar un ordinador a l’aula, o ensenyar als nens a fer servir l’ordinador (accés), ni tan sols es tracta de fer servir un software “rèplica” del llibre de text i de les fitxes (adopció-adaptació). Com diu Jordi Adell , la introducció de les TIC a l’aula és un procés que gaire bé pot durar de 3 a 5 anys, i contempla una sèrie de fases, el que s’anomena com ACOT.
 
Esquema per Gemma Tur
Hem d’arribar a la innovació, encara que sigui personal, no innovació universal, passant per l’apropiació. Deuen estar integrades dins el currículum, i des de aquí, cercar la innovació per a desafiar les estructures pedagògiques existents (Adell, 2008

Analitzant el meu propi procés, puc observar correlació entre el desenvolupament de les meves competències TIC i les fases ACOT. Al llarg de la meva formació he hagut d’aprendre com fer servir les eines tecnològiques per al lliurament de diversos treballs. Ja quan estudiava fisioteràpia vaig haver d’aprendre a fer servir el programa Power Point per la presentació de treballs (no per aprendre, encara que aprenia mentre feia la feina), és a dir, a cavall entre adopció i adaptació. Diguem que el canvi més gran va ser quan vaig començar els meus estudis de GEDI, a la assignatura de didàctica i l’arribada a la meva vida dels blocs, per compartir experiències reflexives i nodrir-se d’altres i del drive, és clar: maneres de treballar que sense la tecnologia no serien possibles (apropiació). Això va a desmuntar tota la meva manera de pensar sobre metodologia; jo vaig viure i veure altre època, altre model pedagògic. És el pas d’un model tradicional, a un constructivista integrada amb les TIC. Una fusió entre els continguts, la pedagogia i la tecnologia, en benefici de l’educació. És el que s’anomena el T-PACK. Oscar Tijeras (alumne de la UIB), en el seu bloc, relaciona una experiència d’aula personal, un debat a classe, amb aquesta metodologia, i esmenta els processos de associació d’aquests tres elements en diverses parelles (com s’observa en el dibuix):

T-Pack, per http://tpack.org


Ara estic en un punt en el qual em plantejo, ja que s’aproxima el període de pràctiques a les escoles, si seré capaç d’aplicar això dins l’aula amb els nens d’infantil. Crec que la fase d’innovació la deix reservada a l’experiència, però no la descarto. Doncs bé, Asorey i Gil donen una petita pinzellada al que poden ser els inicis per començar amb les tic a l’aula d’Infantil, encara que crec que l’article aïllat ens pot estancar a la fase d’adaptació esmentada abans.

Quadre confeccionat a classe, amb petites variacions en vermell


És difícil no estancar-se en aquesta fase, sobretot quan no has tingut un model referent abans de com es pot fer, però per això està aquest aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu en xarxa, del qual aprens dels altres (afegint el teu punt personal i contextualitzant a la teva situació). Llegint altres experiències de professionals podem fer que el nostre punt de partida no sigui talment zero o podem veure que més gent té les dificultats que nosaltres ens plantegem que tindrem o que ja tenim. Com a exemple d’ús innovador de les TIC a l’aula, hem vist a classe “caceres del tresor” (Adell, 2003):

Quadre confeccionat a classe
A Infantil potser podem aplicar-ho treballant en gran grup, i així els nens prenen un primer model de com cercar, entendre la utilitat d’aquell aparell per obtenir informació, de treball col·laboratiu i cooperatiu. Un exemple adaptat pot ser la Webquest de la Bruja Truja (Esther García Ochoa, 2008, ens explica com es poden treballar diversesaspectes dins d’aquesta activitat)


Altres exemples podem ser els treballs de geolocalització emprant el Google Earth (Adell,2008), o, com varen fer els alumnes de l’escola de San Walabonso, en Niebla, que cercant en la xarxa van trobar molt pobre la definició que feien del seu poble a la Wikipèdia, i van documentar-se i escriure una més completa (anècdota contada per Adell, conferència “Les TIC a l’educació”, Eivissa, Nov. 2014).

Per acabar, no hem d’oblidar aquest aprenentatge horitzontal (ja no vertical), no hem d'oblidar aprofitar el que saben els alumnes (la qual cosa ajuda a partir dels seus coneixements previs, per establir una bona ZDP, Vigotski), com ens conta que va fer Cristina Ordóñez (2011) la primera vegada que es va enfrontar amb una PDI a l’aula per una substitució: els alumnes d’Infantil li van explicar com s’encenia i fins i tot quines coses feien amb la PDI amb la mestra que Ordóñez substituïa.

Només cal afegir un consell, obrir els ulls i replantear-se en quina fase ens trobem, i com podem adreçar-nos cap a la innovació.

Fins una altre!  


 ------------------------------------

Documentació:
Adell, J.(2003): Internet en el aula: a la caza del tesoro. Educ. Revista Electrónica de tecnología Educativa. Num 16, Abril.
Asorey, E.; Gil, J. (2009): El placer de usar las TIC en el aula de Infantil. CEE Participación Educativa, 12. Nov. Pag 110-119.
García, E. (2011): “El catillo de la bruja Truja”, una Webquest para Educación Infantil y algo más. Publicat en: Hernández, J.; Pennesi, M.; Sobrino, D.; Vázquez, A. (2011): Experiencias educativas en la aula del siglo XXI. Innovación con TIC. Ed. Planeta, telefónica i Ariel, Madrid. [http://www.ciberespiral.org/attachments/225_Experiencias_educativas20.pdf]

Ordóñez, C.(2011): Mis primeros pasos con una PDI en el aula. Publicat en: Hernández, J.; Pennesi, M.; Sobrino, D.; Vázquez, A. (2011): Experiencias educativas en la aula del siglo XXI. Innovación con TIC. Ed. Planeta, telefónica i Ariel, Madrid. [http://www.ciberespiral.org/attachments/225_Experiencias_educativas20.pdf]

No hay comentarios:

Publicar un comentario